Alarmas Comunitarias

Resultado de Postulación 

Protocolo de Postulación Alarmas.

Decreto que aprueba Bases de Postulación 

Anexo 1 Nómina beneficiarios

Anexo 2 Carta respaldo Instituciones

Anexo 3 Formulario de postulación SAC

Anexo 4 Registro de Actividades

Anexo 5 Declaración jurada Rep. Legales

Anexo 6 Declaración jurada coordinador

Anexo 7 Declaración jurada Rep. Legal

Anexo 8 Acta asamblea.